søndag 3. juli 2016

Vernetiltak ved Østensjøvannet


Det er opprettet vernetiltak ved Østensjøvannet som BioFoto stiller seg bak. Det er derfor viktig at vi som medlemmer setter oss inn i disse hvis vi skal besøke vannet, og at vi forteller bekjente om disse hvis de skal besøke vannet. 

Les mer om dette her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar