torsdag 22. mars 2018

Biofoto kan være så mangt; her har jeg foreviget en Philodromus margaritatus. Den ble påtruffet innomhus i Bardu, og representerer en førsteobservasjon for Troms. Bilder er veldig viktig for å dokumentere slike funn!

1 kommentar: