lørdag 31. desember 2016


Årets siste fotodag ble brukt til å fotografere en ilanddrevet spermhval på Ersfjordstranda på yttersia av Senja.
Godt nytt fotoår!

mandag 5. desember 2016

ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BIOFOTO TROMS

STED: SOLSTRAND, SENJA

TID: 25 FEBRUAR KLOKKEN 16.00

SAKSLISTE:

1. VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT

2. GODKJENNING AV INNKALLELSE

3. GODKJENNING AV SAKSLISTE

4. GODKJENNING AV REGNSKAP

5. INNKOMNE FORSLAG

6. VALG

7. VALG REPRESENTANTER LANDSTREFFET


FORSLAG SENDES hakon.langmo@gmail.com INNEN 31 JANUAR
ÅRSMØTET AVHOLDES I FORBINDELSE MED MEDLEMSTUREN TIL SENJA 23-26 FEBRUAR.

Medlemstur til Senja 23-26 Februar

Medlemstur til Senja 23-26 Februar 2017

Torsdag til Søndag 23-26 Februar inviteres det til medlemstur til Senja. 

Vi har base på Solstrand der vi har leid hytta for denne langhelgen. 

Pris pr pers på overnatting blir 600 kroner. 

Vi ordner med tørrmat selv og er interessen der så lager vi middag i fellesskap eventuelt at
vi spiser ute. 

Dette avtaler vi på plass.

Senja er som kjent eventyrøya i nord så her er det mye å oppleve. 

Ligger forholdene til rette så er det muligheter for hval og ørnesafari, nordlys, landskap, fugler, dyr....Ja det aller meste. 

Her er det bare å melde seg på .

Bindende påmelding til hakon.langmo@gmail.com innen 30 Januar 2017

Mrk: mailen med Tur til Senja

Alle foto: Rikki Martin Langnes

søndag 30. oktober 2016

Medlemsmøte 20 November


Søndag 20 November møtes vi på Tromsø Museum for å i fellesskap se utstillingen
"Wildlife Photographer of the Year"

Etter at vi har sett utstillingen tar vi oss en prat i fellesskap om hva planene 
fremover er, og hva dere ønsker av aktiviteter og turer. 

Tenk gjennom hva dere vil at vi skal få til i fellesskap iløpet av 2017.

Tid før møte: 20 November klokken 14.00
Sted: Tromsø Museum
Varighet: 2-3 timer

Påmelding sendes til Karl Frafjord innen 11 November.

Om det er interesse nok så arrangerer vi hvalsafari i Tromsø Lørdag 19 November. 
Pris på dette vil være cirka 1000-1200 pr.pers.

Påmelding til dette sendes Karl Frafjord innen 6 November.

torsdag 20. oktober 2016

En jobbtur til Leinavatnet i Bardu litt tidligere i måneden ga få sjanser til fotografering, men et snapshot ble det likevel tid til...

mandag 26. september 2016

torsdag 22. september 2016

La ulven leve! STOPP utrydningspolitikken NÅ!

Polar Park (K)

Norske Naturfotografer (NN) og BioFoto  finner det skammelig at det politiske Norge har bestemt at ulven nå nærmest skal utryddes fra norsk natur.

Leder i NN, Kai Jensen, vil holde en appell på vegne av begge foreningene på ulvens dag 
15. Oktober. Vi håper mange av dere som er glade i ulven møter opp.

Vi blir også glade dersom du tar deg tid til å signere oppropet du finner ved å følge linken under. 
Her finner du også link til ulvens dag.


STOPP DEN PLANLAGTE MASSESLAKTEN AV NORSK ULV!

Om du vil ha en levedyktig bestand av ulv i Norge så gjelder det å handle nå. 

Det er vedtatt at 47 av 68 ulver skal skytes. 

Det er en skam.

Signer oppropet og del med dine venner.


tirsdag 30. august 2016I dag har jeg vært på jobb i Skjomfjellet i Narvik kommune. Dette er et område, kanskje spesielt Norddalen, som byr på mange flotte fotomotiv. Området er lett tilgjengelig, da det går vei langt innover Norddalen, og også langt innover mot svenskegrensen (og også over denne).

torsdag 18. august 2016

The fox

Hei, jeg er nytt medlem i BioFoto og presenterer meg med et revebilde fotografert ved vår hytte i Lødingen.

mandag 8. august 2016

Tur til Sandsøy


NB! KORT FRIST!!

2-4 September prøver vi å få til en tur til Sandsøy utenfor Harstad.

Denne lille øyen er kjent for sin store bestand av elg, og store elgokser. 

Vi reiser med fergen fra Stornes fredag den 2 klokken 16.00 og videre til Sandsøy klokken 17.05.

Pris på overnatting er 500 kroner pr.rom med 3 stk på rommet, i tillegg kommer 50 kroner
for vask og 50 kroner pr.pers for sengetøy. 
Mat ordner vi med selv. 

Ved interesse kan vi ordne noe felles.

Påmelding til hakon.langmo@gmail.com
innen 20 August. 

Beklager kort frist.

fredag 5. august 2016I går gikk turen til fjellet Segla, ovenfor bygda Fjordgård på Senja. Bildene er tatt med mitt forholdsvis nyervervede Canon EOS M, speilløse kamera. Har også prøvd meg på en s/hv-konvertering..

torsdag 4. august 2016

Halv pris på medlemskap ut året


Bli medlem nå.

Resten av året er det halv pris på medlemskap i BioFoto. 
Er du eller noen du kjenner interessert i naturfoto så  er det en gylden mulighet til 
å melde seg inn i Norges største forening for naturfotografer med lokallag rundt om i landet.
Profesjonelle som amatører. Her er det åpent for alle.

Bli medlem her

Finne oss på Facebook:lørdag 23. juli 2016

Gamle tømmerkoier har sin sjarm, og jeg synes detaljer av dem gjør seg godt på bilder. Denne er forøvrig svensk..:-)

torsdag 14. juli 2016

Ikke alle sommerfugler er like fargerike; dette er en hvitvinget båndmåler, en art jeg har sett mange av i det siste. Jeg bruker kameraet aktivt for å dokumentere arter som ikke er spesielt godt kartlagt her oppe i nord. Det kan jo være en oppfordring til andre "Bio-fotinger"; ta bilder, og om du er i tvil om art kan du f.eks. legge ut bildet på www.artsobservasjoner.no. Der er det sannsynligvis noen som kan hjelpe til med artsbestemmelsen.

søndag 3. juli 2016

Vernetiltak ved Østensjøvannet


Det er opprettet vernetiltak ved Østensjøvannet som BioFoto stiller seg bak. Det er derfor viktig at vi som medlemmer setter oss inn i disse hvis vi skal besøke vannet, og at vi forteller bekjente om disse hvis de skal besøke vannet. 

Les mer om dette her.

Oppdaterte vedtekter for BioFotoUnder årsmøtet på Smøla ble det vedtatt to vedtektsendringer i nr. 4 og nr. 9.
Oppdaterte vedtekter er som følger.


1. Formål
BioFoto er en uavhengig forening for naturfotografer. Foreningen skal være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum. Den skal arbeide for å heve det faglige og kunstneriske nivået blant norske naturfotografer.


2. Hensynet til naturen
Det er et overordnet prinsipp for BioFoto at hensynet til naturen alltid kommer i første rekke. Forstyrrelser, inngrep eller framferd som er til skade for naturen kan ikke aksepteres.

3. Digitale kjøreregler
BioFotos medlemmer skal ivareta naturfotografiet og skal derfor vise varsomhet og ansvar ved bildebehandling og måten naturdokumentariske bilder presenteres på.

4. Medlemskap
Enhver som aksepterer disse vedtektene kan bli medlem av BioFoto. Medlemmene må betale kontingent fastsatt av landsmøtet.

Medlem som begår vesentlig brudd på disse vedtektene, eller på annen måte opptrer til skade for foreningen eller naturfotografenes omdømme, kan ekskluderes av styret ved enstemmig beslutning.

Medlemmene mottar minst fire nummer av medlemstidskriftet Naturfotografen i året.

5. Hovedstyret
Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer.

Styret innstiller for landsmøtet om foreningens regnskap skal føres av økonomiansvarlig eller regnskapsbyrå. Økonomiansvarlig valgt av landsmøtet inngår i styret.

Styremedlemmer velges for to år om gangen.

Arbeidet til leder, sekretær, økonomiansvarlig og webansvarlig godtgjøres etter satser vedtatt av landsmøtet.

Arbeidsfordeling og funksjoner er fastsatt i instruks av landsmøtet.

6. Styrets oppgaver
Styret har ansvaret for den daglige drift av foreningen, og skal påse at den fungerer i samsvar med vedtektene.

Styret forbereder og innkaller til årsmøte, og sender ut årsmelding og regnskap til medlemmene.

Avtaler sluttet av andre enn styret eller den styret eller landsmøtet har gitt fullmakt anses ikke bindende for foreningen. Alle avtaler skal signeres av BioFotos leder og et styremedlem.

7.BioFotos årsmøte og landstreff
7.1 Årsmøtet er BioFotos høyeste organ og avholdes en gang årlig i tilknytning til det årlige Landstreffet.

7.2 Møteinnkallelse og alle sakspapirer til årsmøtet gjøres tilgjengelig for lokallagene senest to måneder før møtet slik at lokallagene kan gå gjennom sakene før landstreffet.

7.3 Årsmøtet velger hovedstyre, revisor og to valgkomité-medlemmer, og behandler regnskap, budsjett, aktivitetsplan og innkomne forslag.

7.4 Alle medlemmer som har betalt kontingent, har møte-, tale-, og forslagsrett på årsmøtet.

7.5 Årsmøterepresentasjon for lokallagene fordeles slik:

-Alle lokallag har 2 stemmeberettigede 
-Lokallag over 50 medlemmer får 1 ekstra stemme per påbegynt 50. medlem.

7.6 Lokallagene oppnevner sine årsmøterepresentanter selv.

7.7 Hovedstyrets medlemmer har bare stemmerett hvis de er valgt som lokallagets representant på årsmøtet.

7.8 Alle vedtak på årsmøtet gjøres med simpelt flertall.

7.9 Vedtektsendringer er bare gyldig når minimum 50 % av stemmeberettigede er til stede.

7.10 Neste årsmøtearrangør besluttes på landstreffet/årsmøtet.

7.11 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles hvis 1/4 av medlemsmassen krever det, eller styret enstemmig finner det nødvendig.

8. Lokale avdelinger
Lokale avdelinger kan opprettes når medlemsgrunnlaget i et geografisk område gjør det naturlig. Opprettelse av lakale avdelinger krever styrets godkjennelse.

Lokalavdelingenes årsmøte må avholdes senest to måneder før hovedforeningens årsmøte. Årsrapport og årsregnskap sendes sekretæren senest en måned etter årsmøtet i lokalavdelingen. Det skal foreligge egne vedtekter for lokalavdelingene vedtatt av årsmøtet i hovedforeningen. Endringer i disse vedtektene kan gjøres med 2/3 flertall av hovedforeningens årsmøte.

9. Oppløsning
Foreningen kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter med minst seks måneders mellomrom.

Et lokallag kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall av årsmøtet i hovedforeningen. Ved oppløsning eller nedlegging av et lokallag, skal lokallagets eiendeler, herunder også penger, overføres til BioFoto Norge. Penger og eiendeler skal fryses i to år og stilles til disposisjon for opprettelse av et nytt lokallag i samme region. Hvis nytt lokallag i samme region IKKE er opprettet innen to år, skal pengene og eiendelene disponeres av BioFotos hovedstyre og inngå i ordinære budsjett og regnskap.

10. BioFotos logo
Bruk av foreningens logo er forbeholdt BioFotos medlemmer, eller etter avtale med sentralstyret eller lokallagenes styre.onsdag 22. juni 2016Mens vi venter i spenning på at gradestokken skal vise tosifrede tall legger jeg ut noen sommerfuglbilder fra varmere tider! Her er det vel to idasblåvinger og en arktisk perlemorvinge.

lørdag 4. juni 2016

Noen av årets bilder
For meg har året så langt vært altfor stille når det kommer til fotografering, men desto 
mer aktivt når det gjelder jobb og andre oppgaver i hverdagen. 
Men her er fire sorthvite bilder fra årets første måneder.

tirsdag 17. mai 2016

Kulhornet, ett av mange flotte fjell på sørsiden av Efjorden i Ballangen kommune..

torsdag 14. april 2016

Medlemstur til Lyngen 18-21 August

AVLYST!!!
Medlemstur for BioFoto til Lyngen den 18-21 August.
Bli med til Lyngen i Nord-Troms for en ekte naturopplevelse med mange fotomuligheter.


Vår basecamp vil være Lyngen Havfiske & Tursenter i Nord-Lenangen. Rett utenfor trappene vil vi finne spektakulære landskapsformer og bergformasjoner, innsjøer, isbreer og mange spennende fjellformasjoner.
Lyngen Havfiske & Tursenter arrangerer også ørnesafari i RIB. De kan nesten garantere ørn - hver gang. Prisen pr tur er 1795,- inkl. klær og redningsdrakt.

Mer informasjon om Lyngen finnes her:

Tidsrom:

Torsdag 18. August - Søndag 21. August fra klokken 12.00

Overnatting/bespisning:

Vi har reservert 3 hytter hos Lyngen havfiske & tursenter. Hyttene har plass til 6 personer fordelt på 3 soverom, sengetøy inngår i prisen. Ellers er hyttene godt utstyrt for matlaging. Matbutikk i nærheten. Lørdagen satser vi på felles middag (2 retters) Et vegetarisk alternativ er tilgjengelig, vennligst informer oss ved bestilling.

Deltakeravgiften med overnatting i rorbu (6 pers) vil bli 1350,- for helga. Blir vi flere enn 8 deltakere vil prisen gå ned. Felles middag Lørdag kommer på 400,- per pers.

Påmelding er bindende, dette for bekreftelse av hyttene som er forhåndsbestilt. Deltakeravgiften må forhåndsbetales for å sikre plassen.
Siste frist for påmelding er 25. Mai. 
Maks 18 plasser tilgjengelig. Blir det færre en 6 påmeldte avlyses turen.

Transport:

Med fly fra sør og nord er flere avganger å velge blant, dette ordner dere selv. Tromsø er nærmeste flyplass. Fra Tromsø til Nord-Lenangen er det 95 km. Fra Tromsø går det også buss og hurtigbåt til Nord-Lenangen.

Kommer du med egen bil sørfra tar man av fra E6 ved Oteren, herfra er det 99 km til Nord-Lenangen.

Vi kan være behjelpelig med å samordne transport, ta kontakt.

Alle er hjertelig velkommen til tre dagers natur og foto-opplevelser i Nord-Troms du sent vil glemme.

Omgående påmelding til hakon@biofoto.no  - 
han kan også kontaktes på telefon 95259063

søndag 20. mars 2016

Utstilling Norsk Naturfotofestival
Lokallagene i BioFoto hadde utstilling under Norsk Naturfotofestival i Ski 11-13 Mars. 
Troms og Nordland valgte å henge sine bilder ilag.

Utstillingen hang i foajeen på Ski kino, noe som gjorde at den ble veldig godt besøkt da alle foredrag 
var i kinoen. I tillegg var det filmvisning i de andre salene. 
En meget god utstilling som viste bredden i BioFoto, og ikke minst at det er veldig mange dyktige fotografer i foreningen, 

Neste år håper jeg vi stiller enda sterkere, og for de av dere som ikke har hatt muligheten til å
besøke festivalen så burde dere absolutt prøve å få det til.

søndag 14. februar 2016

Formiddag i fjellheimen

En fin dag i Rohkunborri nasjonalpark. Bare 6-7 minusgrader, og mye lettere å få både kamera og fotograf til å fungere enn tidligere i vinter da kvikksølvet krøp ned mot -30!

lørdag 6. februar 2016

Saker til årsmøte 2016

Har du saker du ønsker tatt opp under årsmøtet på Smøla i begynnelsen av Juni så må
de sendes til Silje-Mari Karlsen, sekretær i BioFoto senest 1.Mars.


Nå har du som enkelt medlem muligheten til å påvirke. Så benytt gjerne muligheten om du har
noe du vil skal taes opp.


onsdag 13. januar 2016

I dag var det -24 inne på Altevatnet. Dette viste seg å være svært nær grensen for å få kamera OG fotograf til å fungere! Men fikk da tatt noen eksponeringer...

tirsdag 12. januar 2016

Innkalling årsmøteINNKALLING TIL ÅRSMØTE I BIOFOTO TROMS

STED: SCANDIC HARSTAD, MØTEROM “TRONDENES”

TID: 2 APRIL KLOKKEN 12.00

SAKSLISTE:

1. VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT

2. GODKJENNING AV INNKALLELSE

3. GODKJENNING AV SAKSLISTE

4. GODKJENNING AV REGNSKAP

5. INNKOMNE FORSLAG

6. VALG TIL STYRE

7. VALG AV REPRESENTANTER TIL LANDSTREFFET


FORSLAG SENDES hakon.langmo@gmail.com INNEN 1 MARS

DE SOM STILLER TIL VALG ER:

LEDER: HÅKON LANGMO
STYREMEDLEM: KETIL OLSEN
STYREMEDLEM: STIG GUDBRANDSEN
STYREMEDLEM: FRANK-JOHNNY SÆTHER
STYREMEDLEM: KARL FRAFJORD


ETTER AVSLUTTET ÅRSMØTE BLIR DET MEDLEMSMØTE.

FOR DE SOM TRENGER OVERNATTING KOSTER DET FØLGENDE:
ENKELTROM M/FROKOST 895,- PER PERS
DOBBELROM M/FROKOST 595,- PER PERS


PÅMELDING SENDES MEG SNAREST MULIG SÅ JEG VET HVOR MANGE ROM SOM TRENGS, OG OM DET ER FRA FREDAG TIL SØNDAG, ELLER LØRDAG TIL SØNDAG.

KAFFE/TE OG ISVANN KOSTER 45,- PER PERS
FRUKT OG KAKE PÅ MØTEROM KOSTER 45,- PER PERS


VI MÅ OGSÅ VELGE REPRESENTANTER TIL LANDSTREFFET I JUNI, SÅ OM DET ER NOEN SOM SKAL REISE SÅ HADDE DET VÆRT FINT OM DE GA BESKJED FØR ÅRSMØTET.

HÅKON LANGMO